CJMIB ANTWERPEN

CJMIB ANTWERPEN

April 2020

CJMIB is een erkende vzw waar verstandelijk gehandicapte jongeren intensief en individueel begeleid worden bij een schoolse opleiding en exclusief respectvol “leren leven”.

Dit met de visie dat alle mensen evenwaardig zijn, ongeacht hun mogelijkheden. Iedereen heeft recht op gelijkwaardige ontplooiingskansen.

Het mogen ervaren van liefde, onvoorwaardelijk respect, houvast, ruimte en bevestiging zijn voor iedereen noodzakelijke voorwaarden om tot zelfontplooiing  te komen.

Vanuit deze voorwaarden willen zij de jongeren tot een zo hoog mogelijk niveau van functioneren begeleiden op alle mogelijke gebieden (kennis, cultuur, zelfstandigheid, socialisatie, integratie).

semi-internaat, dagcentrum, tehuis voor niet-werkenden en geïntegreerd wonen

Downsyndroom, Williams Beuren-syndroom, autisme, Fragiel X en zoveel andere namen waardoor mensen bijzondere begeleiding nodig hebben.

Maar achter elk van die namen schuilt er een persoon, een mens met dromen.

Dromen die ze zelf niet kunnen waarmaken.

Ze genieten van alles waar ook wij van genieten. Ze zijn niet minder begaafd, maar anders begaafd. Ieder van hen is uniek. Zij kunnen zoveel leren!

Vanuit dit standpunt ben ik gestart met het Centrum voor Jongens en Meisjes met Individuele Begeleiding, in het kort CJMIB.
En ik bleef stilstaan bij de vraag; wat is leven?

Leven is kwaliteit nastreven.

Leven is ademen-eten –drinken-jezelf kunnen zijn

en liefst in een omgeving waar je kan openbloeien

en jezelf kan ontwikkelen

waar mensen zijn die om je geven

die je beminnen om wie je bent

en je zien met hun hart

Reactie

Oneindig veel dank voor deze schitterende geste. EN TIMING KON ECHT NIET BETER! We zijn er zelf niet goed van…

Hiermee worden levens gered. Hopelijk treffen we elkaar in betere tijden. En tevens dank voor de enorme ondersteuning en coördinatie.’

Website: https://cjmib.be/